وزیر تعاون با مخالفت تلویحی با حذف یارانه ثروتمندان، در خصوص اظهارات کوبنده سیف در آمریکا درباره دستاورد ناچیز برجام گفت:‌ از استعاره‌‌ای که آقای سیف گفت و هدفش این بود به‌دنیا بفهماند که کار کنند، می‌بینید که چه بساطی به راه می‌افتد.

منبع : شرکت راهبرد آتیه سرمایه دارانمخالفت تلویحی ربیعی با حذف یارانه ثروتمندان
برچسب ها : مخالفت تلویحی